Hlavní strana > Pravidla

Pravidla

Pravidla a podmínky užívání serveru Najdise.cz (dále jen Pravidla)
1. Základní
a) Hlavním cílem serveru Najdise.cz (dále jen Server) na URL http://najdise.cz je možnost najít člověka narozeného v určitý den, měsíc a rok; nebo v určitých astrologických znameních (dále jen Služby).

b) Provozovatelem Serveru je Petr Soural, IČ: 73163392 (dále jen Provozovatel).

c) Uživatelem Serveru je každý, kdo využívá jeho Služeb a souhlasí s Pravidly.

d) Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit činnost serveru, změnit jeho vzhled či nabízené Služby.

e) Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakkoliv změnit znění těchto Pravidel bez předchozího upozornění. Aktuální verze Pravidel bude dostupná na této URL adrese http://najdise.cz/pravidla. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Pravidel. Bude-li Uživatel pokračovat v používání Služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Pravidel bez výhrad souhlasí.

f) Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

2. Registrace
a) Registrace je dobrovolná a Uživatel si je vědom a souhlasí s tím, že jeho datum narození bude viditelné a veřejné pro jakéhokoliv návštěvníka Serveru. Uživatel může kdykoliv změnit své údaje, či registraci okamžitě zrušit.
Uživatel, který uvedl nepravdivé datum narození nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě jakož i za škody způsobené Provozovateli.

b) Pro registraci je Uživatel povinen uvést také svou platnou e-mailovou adresu a přezdívku. Uživatel si může zvolit, zda jeho e-mailová adresa bude veřejná.
Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž e-mailovou adresu při registraci uvedl jakož i za škody způsobené Provozovateli. Provozovatel nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace na Serveru. Uživatel s tímto výslovně souhlasí.

c) Na Server je zakázáno registrovat cizí osoby. Uživatel může v rámci svého profilu přidat na Server blízké členy své rodiny, kteří o registraci ví, souhlasí s ní a mají zájem o využití Služeb Serveru.
Uživatel bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které může způsobit těmto osobám jakož i za škody způsobené Provozovateli.

d) Uživatel, který poruší kteroukoliv z těchto podmínek bude okamžitě smazán.

e) Provozovatel se zavazuje, že povinné osobní údaje jako jsou e-mailová adresa či heslo, u kterých si Uživatel nepřeje, aby byly veřejné, nebudou předávány žádné třetí straně a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všechny ostatní údaje a data jsou veřejné a můžou posloužit ke statistickým účelům.

3. Využívání Služeb Serveru
a) Jakýkoli uživatelský účet budící pohoršení či účet v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly, může být bez varování odstraněn nebo částečně cenzurován.

b) Všeobecně je na Serveru při jakékoliv komunikaci zakázáno urážet, vyhrožovat a slovně napadat ostatní Uživatele, vkládat jakékoliv reklamní odkazy, nevyžádaný spam, nebo jakoukoliv jinou záměrnou reklamu za účelem neoprávněného zviditelnění se. Porušením těchto podmínek může být příspěvek okamžitě smazán nebo pozměněn. Uživatel, který porušil tyto podmínky může být bez varování smazán. Opakovaným porušením těchto podmínek může být Uživatelův účet zablokován a označen za spam, aby varoval ostatní Uživatele Serveru. O splnění těchto podmínek rozhoduje Provozovatel a jím pověření uživatelé Serveru.

c) Při vkládání textových, obrazových či zvukových dat na Server nese Uživatel plnou zodpovědnost za to, že vkládaná data nejsou v rozporu s autorským právem a neporušují žádné zákony platné na území České republiky. Data, která jakýmkoli způsobem vyjadřují nebo schvalují násilí, nebo jsou eroticky dráždivá, nebo je z jakýchkoliv důvodů nechce mít Provozovatel na Serveru, budou bez upozornění odstraněna.

d) Služby Serveru mohou odesílat Uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, jimiž uživatel dostává požadované informace. Provozovatel je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o Službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách, komerčních nabídkách, budoucích akcích atd. Uživatel, který si nepřeje dostávat tyto zprávy si může zasílání nastavit na svém profilu v sekci Nastavení.

4. Odmítnutí a omezení odpovědnosti
a) Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním internetových stránek.

b) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím Serveru. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace, prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Serveru.

c) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah textových, obrazových či zvukových sdělení, která uživatelé zveřejňují v různých částech Serveru (diskuze, profily, galerie, chat, interní zprávy, atd.) a vyhrazuje si právo odstranit či jinak upravit sdělení, která obsahují jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou, nebo takovou, která je v rozporu s licenčním ujednáním Najdise.cz.

d) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání Služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

5. Závěr
a) Provozovatel by byl rád, kdyby tento Server sloužil uživatelům k maximální spokojenosti.

b) Provozovatel bude rád za všechna upozornění, nápady a tipy na vylepšení, které lze zaslat prostřednictvím služby KONTAKT v patičce stránky.

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2018
Lunární kalendář
Luna v RakRaku
ukázat kalendář »