Hlavní strana > Pravidla

Pravidla

Pravidla a podmínky užívání serveru Najdise.cz (dále jen Pravidla)
1. Základní
a) Hlavním cílem serveru Najdise.cz (dále jen Server) na URL https://najdise.cz jsou:
 • možnost najít člověka narozeného ve stejný den, měsíc a rok
 • možnost najít člověka narozeného v určitých astrologických znameních
 • poskytovat astrologické výpočty, výklady a jiné služby spojené s astrologií a numerologií
(dále jen Služby).

b) Autorem a Provozovatelem Serveru je Ing. arch. Petr Soural.
Kontaktní adresa: Klukovická 10, Praha 5, 155 00, 738 01; Č: 73163392; e-mail: info@najdise.cz
(dále jen Provozovatel).

c) Uživatelem Serveru je každý, kdo využívá jeho Služeb a souhlasí s Pravidly.

d) Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit činnost serveru, změnit jeho vzhled či nabízené Služby.

e) Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakkoliv změnit znění těchto Pravidel bez předchozího upozornění. Aktuální verze Pravidel bude dostupná na této URL adrese https://najdise.cz/pravidla. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Pravidel. Bude-li Uživatel pokračovat v používání Služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Pravidel bez výhrad souhlasí.

f) Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

2. Registrace
a) Registrace je dobrovolná a
 • Uživatel si je vědom a souhlasí s tím, že jeho datum narození bude viditelné a veřejné pro jakéhokoliv návštěvníka Serveru.
 • Uživatel může kdykoliv změnit své údaje, či registraci okamžitě zrušit a smazat veškerá svá osobní data.
 • Uživatel, který uvedl nepravdivé datum narození nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě jakož i za škody způsobené Provozovateli.

b) Pro registraci je Uživatel povinen uvést také svou platnou e-mailovou adresu a přezdívku. Uživatel si může zvolit, zda jeho e-mailová adresa bude veřejná.
Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž e-mailovou adresu při registraci uvedl jakož i za škody způsobené Provozovateli. Provozovatel nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace na Serveru. Uživatel s tímto výslovně souhlasí.

c) Na Server je zakázáno registrovat cizí osoby.

d) Uživatel, který poruší kteroukoliv z těchto podmínek bude okamžitě smazán.

e) Provozovatel se zavazuje, že povinné osobní údaje jako jsou e-mailová adresa či heslo, u kterých si Uživatel nepřeje, aby byly veřejné, nebudou předávány žádné třetí straně a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Ostatní údaje a data můžou posloužit k astrologickým či statistickým účelům (viz Služby).

3. Osobní údaje - Bezpečnost, Uchovávání a Zpracovávání
The General Data Protection Regulation (GDPR) je nařízení Evropské Unie (EU) které má sjednotit ochranu osobních údajů mezi členy EU.

Jako Uživatel tohoto webu bys měl(a) vědět, které osobní údaje Najdise.cz sbírá, zpracovává a uchovává a měl(a) bys mít nad tím větší kontrolu.

I. Bezpečnost
 • Najdise.cz (Najdise) běží na svém vlastním serveru hostovaném společností ZONER software, a.s. (ZONER); Poštovní adresa: Nove sady 18, 602 00, Brno, Czech republic, která splňuje podmínky GDPR.
 • Najdise používá SSL bezpečnostní protokol (https://) pro šifrování a ochranu přenášených soukromých dat registrovaných uživatelů.
 • GDPR "Správce dat" a "Zpracovatel dat" je autor a Provozovatel Najdise: Petr Soural; poštovní adresa: Klukovická 10, Praha 5, ZIP: 155 00, Czech Republic; IČO: 73163392; e-mail: info@najdise.cz.
 • Nikdo mimo Provozovatele Najdise a hostingové společnosti ZONER nemá přístup k Najdise serveru, databázi, software a soukromým osobním datům.
II. Sběr, zpracování a uchovávání osobních údajů - Neregistrovaní (náhodní) návštěvnící
Žádný z osobních údajů se nikam neukládá ani neuchovává. Jakýkoliv osobní údaj, který se zadá do jakéhokoliv astrologického kalkulátoru na tomto webu slouží pouze pro konkrétní astrologický výpočet a po opuštění dané stránky jsou všechna data okamžitě smazána.
III. Sběr, zpracování a uchovávání osobních údajů - Registrovaní Uživatelé
 • Registrovaný Uživatel může kdykoliv sám zrušit registraci a smazat veškeré své osobní údaje z tohoto webu.
 • Registrovaný Uživatel může kdykoliv sám upravit/změnit jakýkoliv svůj osobní údaj.
 • Registrovaný Uživatel může požádat Provozovatele o smazání svého profilu nebo některého ze svých osobních údajů. (reakční doba je většinou do 2-3 pracovních dnů)
 • Registrovaný Uživatel může požádat Provozovatele - Správce dat o informaci o svých osobních údajích.
A) Datum narození
Aby se umožnila základní myšlenka webu "najdi a poznej lidi, kteří se narodili ve stejný den jako ty", potřebuje Najdise tvoje datum narození. Toto je jediný osobní údaj, který je pro registraci nutný a bude zobrazen veřejně.
Registrace je dobrovolná a registrováním Uživatel výslovně souhlasí s tímto faktem.
Pro splnění podmínek GDPR musí být věk Uživatele pro registraci nejméně 16 let.
Pro zpřesnění astrologických výpočtů je doporučené zadat také Čas narození a Místo narození, je to ale dobrovolná volba.
Datum narození, čas narození a místo narození jsou faktická data neměnná časem a budou poplatná pro myšlenku tohoto webu a astrologii navždy. Provozovatel Najdise si proto myslí, že tyto tři údaje má smysl zpracovávat a uchovávat po několikanásobně delší dobu než jiné osobní údaje a je zde nastaven dlouhý limit (30 let) na zpracovávání a uchovávání těchto dat po dobu Uživatelovy neaktivity. Pokud se Uživatel nepřihlásí po dobu delší než 30let, jeho celý profil a veškerá data budou automaticky a nenávratně smazána.

B) E-mail
Platný e-mail je potřeba k dokončení registrace. Je to soukromý neveřejný údaj a Najdise ho nepředává žádné třetí straně. Registrací Uživatel souhlasí se zasíláním e-mailových upozornění určených pro fungování webu. Uživatel si může nastavit, která upozornění chce dostávat (Nastavení -> Upozornění na e-mail)
 • Upozornění v případě shody narození
 • Upozornění na narozeniny přátel
 • Upozornění na nový vzkaz
 • Upozornění na změny a inovace webu Najdise


C) Současné bydliště
Uživatel si může dobrovolně vyplnit místo svého současného bydliště.
Tento údaj se může stát časem neaktuální/zastaralý a proto je zde časový limit (3 roky) na zpracovávání a uchovávání těchto dat po dobu Uživatelovy neaktivity. Pokud se Uživatel nepřihlásí po dobu delší než 3roky, tento údaj bude nenávratně smazán a nebude již nadále zpracováván a uchováván.

D) Profilové foto
Uživatel si může dobrovolně nahrát své profilové foto.
Tento údaj se může stát časem neaktuální/zastaralý a proto je zde časový limit (3 roky) na zpracovávání a uchovávání těchto dat po dobu Uživatelovy neaktivity. Pokud se Uživatel nepřihlásí po dobu delší než 3roky, tento údaj bude nenávratně smazán a nebude již nadále zpracováván a uchováván.

E) IP adresa
IP adresa je soukromý neveřejný údaj a Najdise ho nepředává žádné třetí straně. Jediný důvod pro zpracovávání a uchovávání těchto dat je ochrana dalších Uživatelů před spamem a scamem.

F) Ostatní osobní údaje
Uživatel si může dobrovolně vyplnit na svůj profil:
 • Jméno
 • Povolání
 • Vzdělání
 • Telefon
Tyto údaje se můžou stát časem neaktuální/zastaralé a proto je zde časový limit (3 roky) na zpracovávání a uchovávání těchto dat po dobu Uživatelovy neaktivity. Pokud se Uživatel nepřihlásí po dobu delší než 3roky, tyto údaje bude nenávratně smazány a nebudou již nadále zpracovávány a uchovávány.

4. Zásady používání Cookies
Tento web používá soubory cookies ke zlepšení služeb a zobrazování relevantních reklam.

Co jsou cookies?
Soubory cookie jsou malé soubory, které slouží k fungování webu a ukládají informace ve Vašem prohlížeči.
(Např: Session cookie - pomáhá zapamatovat, jestli je Uživatel přihlášený při procházení webem).

Pro informace jak nastavit a mazat cookies navštivte samostatnou stránku Zásady používání cookies.
Cookies třetích stran
Pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení reklam používáme službu třetí strany - Google, která má své vlastní zásady používání souborů cookies.

A) Google Analytics
Najdise.cz používá Google Analytics pro měření návštěvnosti.
Google Analytics měřící skript používá anonymní IP adresu pro anonymizaci vaší IP adresy, aby se nepředávala vaše osobní data.

B) Google AdSense (Google Ireland, Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, IE 6388047V)
Najdise.cz používá Google AdSense pro příjem z Google reklamy.


Prosím, podpořte Najdise tím, že udělíte souhlas s používáním Google cookies:
Souhlasím s Google cookies | Nesouhlasím
5. Využívání Služeb Serveru
a) Jakýkoli uživatelský účet budící pohoršení či účet v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly, může být bez varování odstraněn nebo částečně cenzurován.

b) Všeobecně je na Serveru při jakékoliv komunikaci zakázáno urážet, vyhrožovat a slovně napadat ostatní Uživatele, vkládat jakékoliv reklamní odkazy, nevyžádaný spam, nebo jakoukoliv jinou záměrnou reklamu za účelem neoprávněného zviditelnění se. Porušením těchto podmínek může být příspěvek okamžitě smazán nebo pozměněn. Uživatel, který porušil tyto podmínky může být bez varování smazán. Opakovaným porušením těchto podmínek může být Uživatelův účet zablokován a označen za spam, aby varoval ostatní Uživatele Serveru. O splnění těchto podmínek rozhoduje Provozovatel a jím pověření uživatelé Serveru.

c) Při vkládání textových, obrazových či zvukových dat na Server nese Uživatel plnou zodpovědnost za to, že vkládaná data nejsou v rozporu s autorským právem a neporušují žádné zákony platné na území České republiky. Data, která jakýmkoli způsobem vyjadřují nebo schvalují násilí, nebo jsou eroticky dráždivá, nebo je z jakýchkoliv důvodů nechce mít Provozovatel na Serveru, budou bez upozornění odstraněna.

d) Služby Serveru mohou odesílat Uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, jimiž uživatel dostává požadované informace. Provozovatel je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o Službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách, komerčních nabídkách, budoucích akcích atd. Uživatel, který si nepřeje dostávat tyto zprávy si může zasílání nastavit na svém profilu v sekci Nastavení.

6. Odmítnutí a omezení odpovědnosti
a) Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním internetových stránek.

b) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím Serveru. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace, prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Serveru.

c) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah textových, obrazových či zvukových sdělení, která uživatelé zveřejňují v různých částech Serveru (diskuze, profily, galerie, chat, interní zprávy, atd.) a vyhrazuje si právo odstranit či jinak upravit sdělení, která obsahují jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou, nebo takovou, která je v rozporu s licenčním ujednáním Najdise.cz.

d) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání Služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

7. Závěr
a) Provozovatel by byl rád, kdyby tento Server sloužil uživatelům k maximální spokojenosti.

b) Provozovatel bude rád za všechna upozornění, nápady a tipy na vylepšení, které lze zaslat prostřednictvím služby KONTAKT v patičce stránky.

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Lev Lvu
ukázat kalendář »